Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu BioCanMed

https://www.biocanmed.com

(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci

najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez

nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw

gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 1. Piotr Nawrocki, NIP 9512499645, nr REGON 38579298800000, działający pod nazwą BioCanMed Sp. z o.o. – wspólnik spółki cywilnej

prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą BIOCANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod

adresem Aleja Rzeczypospolitej 17/30, 02-972 Warszawa, NIP 9512499645, nr REGON 38579298800000.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim

oferowanych.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

świadczenie usług oferowanych w Sklepie

realizacja Twoich zamówień

marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych

badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych:

dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

brak możliwości korzystania z usług Sklepu

brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SKLEPIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz w Sklepie, jego treść oraz część Twoich danych, takich jak:

nick

imię

będzie widoczna dla innych użytkowników Sklepu.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich

danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy

szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych

ich sprostowania

usunięcia

ograniczenia przetwarzania

przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6

ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z

takim marketingiem bezpośrednim

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

usunąć pliki cookies

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

zapamiętywania informacji o Twojej sesji

statystycznym

marketingowym

udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy

Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki

znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców

Twoich danych:

podmiot realizujący dostawę towarów

hurtownia

dostawca płatności

portale społecznościowe

biuro księgowe

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

hostingodawca

podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu

podmiot zapewniający nam usługi statystyczne

osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

podmiot zapewniający system mailingowy

podmiot zapewniający usługi marketingowe

dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

inni klienci Sklepu – w odniesieniu do Twoich danych publikowanych w związku z dodaniem komentarza w Sklepie

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: info@biocanmed.com

Do you like sports and training? You love running or other sports, but after intense physical exertion, your muscles and joints really hurt? 😞Buy our Dr. Kent CBD active cream for athletes. It:➡ supports the regeneration process,➡ relieves pain,➡ brings you instant relief!Choose our natural CBD creams and let your muscles rest and heal fast. The product is available for only 39,99 EUR 👉Link in BIO.#cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdsport #cbdrunners #cbdmuscles
Have you ever wondered why taking CBD oils orally is the most preferred form of CBD application? 🤔This method simply guarantees the fastest results. CBD oil starts working even in 15 minutes 😲Do you want to try this way? Then check out the available oils on our website and start the treatment today ➡ Link in BIO. #cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdapplication
Houses made of hemp? It's possible 🏠As it turns out, hemp chaff is a perfect material for building houses. It is due to properties of hemp concrete, thanks to which the house:🔸 does not lose heat,🔸 is made of a stronger and more durable material,🔸 has greater resistance to fungus and rot.As you can see, hemp has many use cases. Would you be willing to try building your house of hemp 👇#cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #housesofhemp
Did you know that hemp has already been used in ancient Egypt? 🧐It has especially been widespread in the Middle East. Pharaon Ramses II, who ruled in ancient Egypt at that time, recommended to use cannabis to relieve pain caused by inflammation. What do you use CBD oils for? Let me know in the comment under the post ⤵#cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdhistorylesson #cbdancient
Learn the story of a 2-month-old child suffering from epilepsy who was helped by our CBD oil 👶One of the owners of Biocanmed actively supports and treats people suffering from epilepsy seizures in Israel using CBD. This was also the case in the most recent story described in Israeli media. He was approached by a father of six whose new born child suffers from epilepsy since birth and unfortunately doctors were helpless. Desperate father decided to try CBD oil therapy on his own 😲From the very first drops after applying our oil, the child's condition visibly improved, and the troublesome attacks were effectively alleviated. However, in Israel, CBD is still a banned substance and for this reason a father of the suffering child was arrested ⛔Fortunately, in Poland and the majority of countries in Europe, products containing CBD with a THC content of ≤ 0.2% are legal. What do you think about this story? Let me know in the comment below 👇#cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #izrael #cbdizrael #cbdepilepsyfree #cbdhistory #cbdhistorylesson
Do you wonder what is hidden in the packaging of our CBD Premium 6.6% oil? 🤔 Click on the photo and see for yourself! Who knows, maybe we've hidden an interesting promotion or discount in it? Check it out 👇 #cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits
Time for a little bit of fun 🥳There is nothing more valuable than the opinion of our clients about our products. Therefore, we encourage you to take part in our game and fill the gap in the graphics in the comment below this post ⤵So, which oil is your favorite one? 🤔#cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdfavourites #cbdfavorite
A hard week at work ahead of you? Do you have to tie up all loose ends before the upcoming vacation? 🤯 We have a proposal for you.Try our CBD Premium 12% oil, which:👉 has a calming effect,👉 relaxes the body,👉 it alleviates many side effects of stress, such as insomnia or lack of appetite.You can buy it in our store for only 55 EUR ➡ Link in BIO. #cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbstressfree
Większość płynów do płukania ust podrażnia Twoją jamę ustną? To odkryj moc płukania z naszym płynem CBD 🦷Dzięki swojemu naturalnemu, ziołowemu składowi zapewnia też wyjątkowo świeży oddech. Zawiera:🔹 fluor,🔹 pełne spektrum kannabinoidów,🔹 THC mniejsze niż 0,2%.Zainteresowany? To zapraszamy do zakupu 👉 Link w BIO. Most mouthwash irritates your mouth cavity? Then discover the power of rinse with our CBD fluid 🦷It gives you exceptionally fresh breath. Includes:🔹 fluorine,🔹 full spectrum of cannabinoids,🔹 THC less than 0,2 %.Are you interested? Then we invite you to buy 👉 Link in BIO.#cbdoil #cbdmouthwash #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdteethwhiteningtoothpaste #cbdteeth
Nieustannie walczysz z nieestetycznymi przebarwieniami na ciele? A może zmagasz się z rozstępami po ciąży i nie wiesz, jak skutecznie się z nimi rozprawić? Mamy na to rozwiązanie 🤰🧐Wypróbuj nasz krem z kolagenem MIKKA z CBD, dzięki któremu:📌 pozbędziesz się przebarwień i blizn,📌 wzmocnisz elastyczność skóry,📌 nadasz jej blasku i jędrności!Postaw na naturalne rozwiązania i zadbaj o swoją skórę z kremem MIKKA Z CBD w cenie 199 złotych 💸👉 Link in BIO.Are you constantly fighting unesthetic blemishes on your body? Or maybe you struggle with stretch marks after pregnancy and don't know how to deal with them effectively? We have a solution for that 🤰🧐Try our MIKKA collagen cream with CBD that:📌 you will get rid of blemishes and scars,📌 you will strengthen skin elasticity,📌 you will give it shine and firmness!Bet on natural solutions and take care of your skin with MIKKA CBD cream for PLN 199 💸👉 Link in BIO. #cbdoil #cbdcream #zdrowie #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdcreams #cbdskincare
Aż takich efektów się nie spodziewaliśmy 🤣 Zmiana oszałamiająca, prawda? Jednak teraz już całkiem na poważnie. Może i nasze olejki nie odmłodzą Was o 20 lat, ale na pewno poprawią Wasze zdrowie i pozytywnie wpłyną na kondycję Waszej skóry oraz ciała. 🩺💊Chcesz przekonać się sam? Zapraszamy do naszego sklepu. Link w BIO. We didn't expect such results 🤣Stunning change, right? But now it's quite serious. Our oils may not rejuvenate you by 20 years, but they will definitely improve your health and positively affect the condition of your skin and body 🩺💊Want to see for yourself? Then we invite you to our store 👉 Link in BIO. #cbdoil #cbdeffect #beautycbd #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdeffects
Dziś przyszedł czas na grę w otwarte karty 👊Pytanie kierujemy do Was - prosto z mostu i bez owijania w bawełnę. Jakich produktów CBD brakuje Wam w naszym sklepie i czego byście oczekiwali? 🤔 Podawajcie swoje propozycje w komentarzu poniżej - a my zobaczymy co da się zrobić 🧐Today it's time to play open cards 👊The question goes to you - straight from the bridge and without beating around the bush. What CBD products do you miss in our store and what would you expect? 🤔 Comment your suggestions in the comment below - and we'll see what we can do 🧐#cbdoil #opinion #opinions #cbdopinion #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits
Uważaj na produkty CBD, które kupujesz i sprawdź jak nie dać się oszukać 😱 Na co zwrócić uwagę podczas zakupu produktów CBD?🔹 opis produktu - jeżeli zawiera on konopie indyjskie to na pewno oszustwo,🔹 skład - jeżeli produkt zawiera tylko i wyłącznie CBD oznacza to, że nie jest to produkt naturalny,🔹 cena - jeśli produkt CBD jest drastycznie tańszy od innych na rynku, może nie zawierać CBD w swoim składzie,🔹 opakowanie - unikaj olejków CBD występujących w przezroczystej lub plastikowej butelce. Robiąc zakupy w naszym sklepie, otrzymujesz gwarancję jakości potwierdzoną: 📍 certyfikatem ISO 22716:2007 (GMP),📍 certyfikatem Eco.Sprawdź ofertę na naszej stronie - link w BIO. Be careful of the CBD products you buy and check how not to be deceived 😱 What to look out for when buying CBD products?🔹 product description - if it contains cannabis it's definitely a scam,🔹 composition - if the product contains only and only CBD, it means that it is not a natural product,🔹 price - if a CBD product is drastically cheaper than others on the market, it may not contain CBD in its composition,🔹 packaging - avoid CBD oils in a transparent or plastic bottle.When you shop at our store, you get a guaranteed quality confirmed:📍 ISO 22716:2007 (GMP) certificate,📍 with an Eco certificate.Check out the offer on our website - link in BIO. #cbdoil #cbdqualité #quality #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits
Wiedziałeś o tym, że olejek CBD może być pomocny w leczeniu astmy? 🗣Badania sugerują, że produkty zawierające CBD są skutecznym lekiem na zminimalizowanie stanów zapalnych doświadczanych przez chorych na astmę. To główna zasługa silnych właściwości immunosupresyjnych i przeciwzapalnych, które wykazują kannabidiole 🧐Sprawdzi ich działanie to dokonaj zakupu olejku CBD Premium 6,6% w cenie 129 zł 👉 Link w BIO. Did you know that CBD oil can be helpful in treating asthma? 🗣Studies suggest CBD products are an effective medicine to minimize inflammatory conditions experienced by asthma patients. This is the main credit to the strong immunosuppressive and anti-inflammatory properties that cannabidiole exhibit 🧐Check out their actions, then buy Premium CBD oil 6,6 % for PLN 129 👉 Link in BIO. #cbdoil #hemp #zdrowie #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits
Odczuwasz silny ból pleców lub karku przez to, że całe dnie spędzasz przed komputerem? Home office daje Ci się we znaki? To wypróbuj nasz krem CBD dr. Kent z glukozaminą 💻👩‍💼Dzięki niemu:🔹 złagodzisz ból stawów,🔹 zrelaksujesz napięte mięśnie,🔹 skutecznie zniwelujesz uczucie zmęczenia. To zachęcamy do zakupu. Link w BIO. Do you feel severe back or neck pain because you spend all day in front of a computer? Home office is taking its toll? Then try our CBD cream dr. Kent with glucosamine 💻👩Thanks to him:🔹 ease joint pain,🔹 you will relax tight muscles,🔹 effectively alleviate the feeling of tiredness.Then we encourage you to buy. Link in BIO. #cbcream #hemp #zdrowie #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits
Dziś chcielibyśmy poznać Wasze gusta 🧐Które olejki bardziej preferujecie - te smakowe czy jednak naturalne? Dajcie znać klikając wskazaną na grafice reakcję i wybierzcie ten rodzaj olejków, który częściej stosujecie. Czekamy na odpowiedzi 😉P.S. Jesteśmy bardzo ciekawi, który olejek zwycięży w tej bitwie!Today we would like to know your tastes 🧐Which oils do you prefer more - flavourful ones or natural ones? Let me know by clicking the graphics reaction and choose the type of oils you use more often. We are waiting for answers 😉P.S. We are very curious which oil will prevail in this battle!#cbdoil #hemp #zdrowie #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits
Twoja skóra jest przesuszona? W pracy codziennie słyszysz opinie, że wyglądasz na zmęczoną lub niewyspaną? Wypróbuj nasz balsam CBD 🧐Wykazuje on właściwości:📌 przeciwutleniające,📌 przeciwłojotokowe,📌 ochronne.Przekonaj się sama 👉 Link do sklepu w BIO!Is your skin dry? At work every day you hear opinions that you look tired or sleepy? Try our CBD balm 🧐It shows the characteristics of:📌 antioxidant,📌 anti-cycling,📌 protective.See for yourself 👉 Link to the store in BIO!#cbd #cbdskincare #cbdskincareproducts #cbdskin #zdrowie #cbdbenefits#cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdkids #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity#marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcream #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #cbdbeauty #bhfy